Wyniki rekrutacji

Zielona Góra, 29 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 30 kwietnia, o godzinie 13:00 zostanie udostępniona lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze.  

Lista zostanie wywieszona na tablicy w przedsionku wejścia głównego do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 (od strony ulicy Zawada-Szkolna). Listę można sprawdzać w tym dniu do godziny 16:00 oraz od 4 maja w godzinach od 7:00 do 16:00.

Termin pierwszego spotkania z wychowawcą klasy zostanie ustalony, w zależności od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, na połowę czerwca br.

W. Dejnega, wicedyrektor ZE 8 w Zielonej Górze

Zielona Góra, 26 kwietnia 2021 r.

W dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I SP nr 28.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w przedsionku wejścia głównego do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 (od strony ulicy Zawada-Szkolna). Listę można będzie sprawdzać w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00 do dnia 29 kwietnia 2021 r. Nie będą udzielane informacje drogą telefoniczną i mailową.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie opublikowana 30 kwietnia.

W. Dejnega, wicedyrektor ZE 8 w Zielonej Górze