Nabór 2022-2023

Zielona Góra, 31 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta Zielona Góra wydał zarządzenie dotyczące naboru do publicznego przedszkola na rok przedszkolny 2022/2023. Na podstawie Zarządzenia 108.2022 ustalony został harmonogram naboru. Bardzo proszę się z nim zapoznać.

zarządz. PM _ sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do MP ….. _ 2022-2023

NABÓR 2022

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na wolne miejsca w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. Przed przystąpieniem do wypełniania WNIOSKU proszę zapoznać się z INFORMATOREM DLA RODZICÓW → Informator_dla_rodziców

W celu potwierdzenia ZAMIESZKANIA na terenie Miasta Zielona Góra należy dołączyć kopię PIERWSZEJ STRONY PIT za 2021 rok (ewentualnie z 2020 roku).

Ponadto:

1. W przypadku rodziców PRACUJĄCYCH wymagane jest ZAŚWIADCZENIE pracodawcy o zatrudnieniu;

2. W przypadku DZIECKA niepełnosprawnego wymagane jest ORZECZENIE/ZAŚWIADCZENIE o stopniu niepełnosprawności;

3. W przypadku RODZICA niepełnosprawnego wymagane jest ORZECZENIE/ZAŚWIADCZENIE o stopniu niepełnosprawności;

4. W przypadku DZIECKA objętego pieczą zastępczą wymagane jest ZAŚWIADCZENIE sądu.

Dokumenty muszą być wypełnione zgodnie z faktycznym stanem. Pominięcie, zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych podczas rekrutacji może skutkować nierozpatrzeniem wniosku.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy PRZESŁAĆ poprzez system NABÓR lub wersję papierową umieścić w „koszulce”/kopercie i WRZUCIĆ do skrzynki na listy, która jest umieszczona przed wejściem do Miejskiego Przedszkola nr 44, najpóźniej do dnia 23 marca br.

 

 

DRUK DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wypełniony POPRAWNIE druk należy umieścić w skrzynce na listy  zawieszonej przed wejściem do PRZEDSZKOLA.

UWAGA!!!

Niezłożenie w terminie prawidłowo wypełnionej DEKLARACJI może skutkować WYKREŚLENIEM dziecka z listy przedszkolaków w MP 44.

Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_MP44_2022_23