NABÓR 2022 – dokumenty

INFORMATOR DLA RODZICÓW – proszę się zapoznać przed złożeniem dokumentów.

Zielona Góra_SP_Informator dla rodziców_Nabór do klas I_SP_2022

ZGŁOSZENIE – dokument dla dziecka zameldowanego lub/i zamieszkałego w obwodzie szkoły (Zawada, Krępa, Jany, Stożne).

Zielona Góra_SP_zgłoszenie_szkoła obwodowa

WNIOSEK – dokument dla dziecka spoza obwodu szkoły.

Zielona Góra_SP_wniosek

ZAŁĄCZNIKI do WNIOSKU:

Zielona Góra_SP_wzór oświadczenia_uczęszczanie do MP_2022

Zielona Góra_SP_wzór oświadczenia_rodzice kandydata_2022

Zielona Góra_SP_wzór oświadczenia_rodzeństwo_2022

Zielona Góra_SP_wzór oświadczenia_krewni_2022

KLAUZULA INFORMACYJNA – należy podpisać i załączyć do ZGŁOSZENIA i/lub WNIOSKU.

ZE8_obowiązek informacyjny_NABÓR 2022_szkoła podstawowa

INSTRUKCJA – wypełnianie i przesyłanie dokumentów poprzez system NABÓR 2022

Zielona Góra_SP_Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów

DOKUMENTY PO KWALIFIKACJI

Potwierdzenie_woli_przyjęcia_do_SP_rok szkolny_2022_2023

Instrukcja_elektronicznego_potwierdzania_woli_przyjęcia_SP_rok szkolny_2022_23