Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 W związku z rozpoczynającym się naborem kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, można się zapoznać z  wzorami dokumentów obowiązujących w bieżącej edycji rekrutacji:

1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających – ZAŁĄCZNIK NR 1;

3) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata – ZAŁĄCZNIK NR 2;

4) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022-2023 – ZAŁĄCZNIK NR 3;

5) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją – ZAŁĄCZNIK NR 4;

6) terminy postępowania rekrutacyjnego 2022-2023 – ZAŁĄCZNIK NR 5;

7) zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty – ZAŁĄCZNIK NR 6;

8) rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego – ZAŁĄCZNIK NR 7;

9) potwierdzenie woli podjęcia nauki – ZAŁĄCZNIK NR 8;

10) poradnik dla kandydata, absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej;

WZORY DOKUMENTÓW

Poradnik dla absolwenta SP_2022

Wniosek_2022

ZAŁĄCZNIK NR 1_Dokumenty pot. kryteria uzupełniające

ZAŁĄCZNIK NR 2_Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata

ZAŁĄCZNIK NR 3_Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022-2023

ZAŁĄCZNIK NR 4_Informacje-dotyczące-przetwarzania-danych-osobowych-w-związku-z-rekrutacją-do-szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 5_Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2022-2023_

ZAŁĄCZNIK NR 6_ Rozp. MEN _ Postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIK NR 7 _Rozp. MEN_oddziały i szkoły sportowe

ZAŁĄCZNIK NR 8_potwierdzenie-woli-podjęcia-nauki

UWAGA 4 SZKOŁY DO WYBORU!!! 

Rada Miasta Zielona Góra w dniu 26 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia możliwości składania wniosku o przyjęcie do publicznej

szkoły ponadpodstawowej do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. 
W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dopuszcza się możliwość składania wniosków 
do czterech
 wybranych szkół ponadpodstawowych, zamiast do trzech, jak w latach poprzednich. 

Bieżące informacje dotyczące poszczególnych etapów naboru będą publikowane na miejskiej stronie internetowej www.zielona-gora.pl

Oferty i informacje dotyczące szkół prowadzących rekrutację zostaną udostępnione pod adresem: https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/