Dobrowolne ubezpieczenie NNW dziecka 2022-2023

Rada Rodziców dokonała wyboru oferty dobrowolnego i dodatkowego ubezpieczenia dzieci uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Ubezpieczać dzieci będzie firma InterRisk, operatorem jest firma BASEFINANCESTOWARZYSZENIE ODPOWIEDZIALNI.PL .

Ogólne_Warunki_Ubezpieczenia_EDU_PLUS

SZKOŁA PODSTAWOWA

KAŻDY RODZIC zainteresowany ubezpieczeniem dziecka podpisze umowę oraz opłaci składkę samodzielnie poprzez udostępniony link.

Rekomendowana składka – Wariant II – od jednego ucznia szkoły podstawowej wynosi 40 zł NIE MA ULGI NA drugie i kolejne dziecko w szkole lub przedszkolu.

Oferta NNW (szkoły podstawowe)

Link do wykupienia ubezpieczenia:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=h7j6ct4ufn

Instrukcja zakupu ubezpieczenia NNW_INTERRISK

UWAGA: Proszę nie zapomnieć o zaznaczeniu zgód wymaganych przez ubezpieczyciela.

PRZEDSZKOLE

KAŻDY RODZIC zainteresowany ubezpieczeniem dziecka podpisze umowę oraz opłaci składkę samodzielnie poprzez udostępniony link.

Rekomendowana składka – Wariant II – od jednego dziecka w przedszkolu wynosi 32 zł NIE MA ULGI NA drugie i kolejne dziecko w szkole lub przedszkolu.

Oferta NNW (przedszkola)

Link do wykupienia ubezpieczenia:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=2u3jevdlwr

Instrukcja zakupu ubezpieczenia NNW_INTERRISK

UWAGA: Proszę nie zapomnieć o zaznaczeniu zgód wymaganych przez ubezpieczyciela.

Rada Rodziców oraz Wychowawcy NIE BĘDĄ ZBIERALI SKŁADEK.

Rekomendowany termin wykupienia ubezpieczenia: do 23 września.

Wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem szkody należy wykonać zgodnie z podaną Instrukcją.

Instrukcja_zgłoszenia_roszczenia INTERRISK

W październiku wychowawcy będą zbierać informacje zwrotne dotyczące ubezpieczenia dzieci – będą zbierać od rodziców kopie certyfikatów ubezpieczenia.

W razie pytań proszę kontaktować się z wicedyrektorem szkoły Waldemarem Dejnega pod numerem 518 347 541 w godzinach 8:00-14:00.

Dominika Szmigiel

Koordynator ds. placówek szkolnych

BASEFINANCE
tel.:  +48 570 106 052
mail: edukacja@basefinance.pl

ul. Szlak 8a/7

31-161 Kraków