Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Nadia Burdzy 8 b

Zastępcy przewodniczącej: Emilia Szczepaniak 8 a i Zuzanna Czarnecka 8 a

Opiekun SU: Katarzyna Konsur